Landsdækkende garanti for VVS-arbejde

Som medlem af TEKNIQ, giver vi vores kunder sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejde. Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser, mellem private kunder og VVS-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejde, der er udført af medlemmer af Dansk VVS. Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg installatøren.
Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.

Hvem kan klage?

Som private forbruger kan du klage over VVS-arbejde og leverancer, til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere www.tekniq.dk og www.el-vvs-anke.dk