Beregninger har vist, at vi på landsplan kan spare godt ½ milliard kroner om året, hvis vi udnytter fjernvarmen bedst muligt.

En besparelse i den størrelsesorden kan opnås ved at sikre, at alt inden for varmeforsyningen kører optimalt.

Derfor er en række brancheorganisationer og Teknologisk Institut gået sammen om at tilbyde kvalificeret service på dit fjernvarmeanlæg kombineret med råd og vejledning.

Når du tilmelder dig ordningen, vil det både gavne den private pengepung, lokalsamfundets økonomi og de miljøpolitiske mål, Danmark har sat sig.

Sådan fungerer Serviceordningen

Det er din VVS-installatør og/eller dit lokale fjernvarmeselskab, der er godkendt til at udføre eftersyn under Serviceordningen.

Det betyder, at den enkelte servicemontør, der arbejder under ordningen, har kvalificeret sig til at udføre service og rådgive den enkelte forbruger efter en lang række krav, som er fastlagt for ordningen.

Når du tilmelder dig Fjernvarmens Serviceordning, får du:

Et hovedeftersyn

Det første besøg vil typisk være et hovedeftersyn, hvor servicemontøren tester og gennemgår alle installationer i dit hus, der har med varme og varmt brugsvand at gøre.

Samtidig undersøger servicemontøren, om der er andre forhold i huset, der gør det svært for dig at opnå en fornuftig varmeøkonomi.

Endelig får du en grundig vejledning i, hvad du selv kan gøre for at spare på energien, uden at komforten forringes.

Regelmæssige vedligeholdelsestjek

Efterfølgende kontrollerer servicemontøren – ved regelmæssige vedligeholdelsestjek – varmeanlægget og de enkelte komponenters funktion. Desuden sørger han for, at anlægget justeres, så det kører optimalt.

Det betyder Serviceordningen for dig

Serviceordningen er din garanti for en fast aftale om vedligehold, hvor servicemontøren forpligter sig til:

  • at sikre, at du opnår den ønskede varmekomfort med det mindst mulige energiforbrug.
  • at give dig kvalificeret energirådgivning og foreslå nødvendige eller hensigtsmæssige forbedringer på varmeinstallationen.
  • at sikre, at du får det bedst mulige vedligehold af fjernvarmeanlægget til de lavest mulige omkostninger.
  • at efterleve de skrappe kvalitetskrav og øvrige bestemmelser, der er fastlagt for ordningen.

Den private pengepung

Servicemontøren hjælper dig til at udnytte fjernvarmen bedst muligt til den lavest mulige pris. Også uden, at det går ud over den varmekomfort, du ønsker i huset. Derfor vil du højst sandsynligt spare penge på den årlige varmeregning.

Professionel rådgivning

Servicemontøren kan fortælle dig, hvordan du sikrer, at fjernvarmen udnyttes bedst muligt.

Der kan også være forhold i huset, der gør det svært at opnå en fornuftig varmeøkonomi, f.eks. husets isoleringstilstand. Her vil servicemontøren give dig kvalificeret vejledning, så du også kan spare på den front.